Numerologia - Numerologia firmy – portret numerologiczny

Numerologia firmy

Zamierzasz dopiero założyć firmę i zastanawiasz się co przyniesie jej los? Może ciekawi Cię co też "pisane jest" Twojej firmie w bliższym i dalszym czasie? Możemy powiedzieć Ci co mówi numerologia o Twojej obecnej jak i nowo otwierajej nazwie firmy. Przeanalizujemy dla Ciebie także datę otwarcia firmy, przeszłą lub przyszłą.

Przykładowe wyliczenie

Aby przeczytać szczegółowe wyliczenie numerologiczne dla Twojej firmy, wyślij SMS o treści

AP.DHNF na nr 92578.

Otrzymasz zwrotny SMS z kodem dostępu.

UWAGA od 2.11.2011r. do końca roku koszt SMS'a to tylko 25zł +VAT (30,75zł brutto).

Usługa dostępna w sieciach Orange, T-Mobile, Plus GSM i Play (także w Heyah, Sami Swoi, Tak Tak, Simplus, Orange GO, POP). Serwis SMS obsługuje DotPay.pl (Regulamin / Reklamacje)

Kontakt do obsługi serwisu biuro@digitalhouse.pl

 
 

Wstęp do numerologii

Numerologia zajmuje się odkrywaniem, w jaki sposób energie Wszechświata, które opisywane są liczbami, przejawiają się w ludziach, kreując ich ziemski los i budując ciała.

Liczby są, więc energiami, z których zbudowany jest Wszechświat.

Aby mogło istnieć tworzenie form (wszelkie działanie) musi istnieć biegunowość (polaryzacja, dualność). Tak więc każda liczba ma swoją pozytywną i negatywną wibrację. Częstotliwość wibracji pozytywnej jest wysoka (lekka), negatywnej zaś niska (ciężka). Jedna wnosi do świata światło - ekspansję, kreację, afirmację życia, druga ciemność - (blokuje dopływ światła) - destrukcję, afirmację przemiany (śmierci).

Te spolaryzowane energie, działając w świecie, tworzą pełnię - jedność. Energia destrukcji, poprzez unicestwienie formy, która zdezaktualizowała się, tworzy przestrzeń do budowy nowej, bardziej doskonałej formy. W ten sposób przebiega ewolucja. Równowaga przeciwstawnych wartości zapewnia Wszechświatowi trwanie.

Numerologia posługuje się 9 liczbami. Liczba 9 powstaje z połączenia 2 liczb 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Liczby dzielimy na nieparzyste aktywne, męskie - 1, 3, 5, 9 oraz parzyste pasywne, żeńskie - 2, 4, 6, 8. Liczba 7 jest neutralna. Liczby pojedyncze 1-9 zwane są liczbami głównymi, złożone z 2 liczb (10,12 itp.) podliczbami (lub wtórnymi) i uzupełniają one charakterystyki liczb głównych. Liczby podwójne złożone z tej samej liczby głównej (11-99) zwane są liczbami mistrzowskimi, ponieważ mają one wysokie wibracje. (Nosiciele liczb mistrzowskich mają trudniejsze życie, co zmusza ich do poszukiwań poszerzających świadomość).

Każdą liczbę można sprowadzić do liczby głównej poprzez proste dodawanie (np. 1996 = 1 + 9 + 9 + 6 = 25 = 2 + 5 = 7).

Liczby 1,2,3 odzwierciedlają rozwój indywidualny.
Liczby 4,5,6 odzwierciedlają rozwój społeczny.
Liczby 7,8,9 odzwierciedlają rozwój społeczny.
Liczby 3,6,9 to wibracje miłości kreacji indywidualnej (3), społecznej (6) i duchowej (9).

Liczby zawarte są w dacie narodzin oraz przyjętych imionach i nazwiskach. tylko ich najważniejsze aspekty biorą udział w analizie i tworzeniu portretu numerologicznego. Człowiek może poznać i zrozumieć swój ziemski los, główne przeznaczenie drogi życia, cele poszczególnych etapów tej drogi, a także cechy charakteru - wszystko dzięki poznaniu metafizycznego znaczenia liczb.


Zanim jednak przejdziemy do opisu właściwości poszczególnych wibracji (liczb) i naszemu portretowi numerologicznemu, musimy zastanowić się, jakiemu celowi ta wiedza ma służyć?

Od momentu narodzin, w trakcie pierwszych 25 lat człowiek buduje ego i własne poczucie wartości. Otóż świadomość człowieka od utożsamiania się z wiecznym, nieograniczonym Duchem i niewinnego, spontanicznego wyrażania miłości bezwarunkowej, przechodzi stopniowo do utożsamiania się z ograniczoną, nietrwałą fałszywą tożsamością, zwaną ego lub osobowością. Ego budowane jest wraz z umacnianiem się świadomości oddzielenia, świadomości, która karmi się lękiem. Każdy Duch wcielony w ciało, automatycznie buduje ego, dzięki któremu można funkcjonować w świecie. Jednak w konsekwencji utożsamienia się z tym, co fałszywe - tym, co ma być tylko narzędziem Ducha, człowiek doświadcza lęku, cierpienia, przyciąga doświadczenia destrukcyjne, konflikty i wojny.

Tak, więc duch człowieka ma szansę doświadczyć na Ziemi polaryzacji energii - wiecznej przemiany szczęścia w nieszczęście i odwrotnie. Ludzie budują swoje ego w zależności od systemu wartości, w który wierzą. System ten ma swoje źródło w przeszłości przedurodzeniowej. Wartości wypaczone tj. niezgodne z uniwersalnymi zasadami funkcjonowania Wszechświata, kreują lęk, która to energia jest budulcem ciężkiego, cierpiącego, kurczącego się i zalęknionego ciała energetycznego, i odwrotnie. Wartości zgodne z tymi zasadami kreują bezwarunkową miłość, która jest budulcem lekkiego, rozprzestrzeniającego się harmonijnego, kochającego ciała energetycznego. W trakcie życia na planecie, zdobywania nowych doświadczeń dokonują korekty swojego systemu wartości. Łącząc rozum z intuicją (ego z Duchem) , wyzwalają się z cierpienia, bądź jeszcze bardziej się w nie pogrążają, tłumiąc intuicję, reagując negatywnie na każdy przejaw doświadczeń.


I tak proces ten znajduje odzwierciedlenie w portrecie numerologicznym. Jeżeli portret numerologiczny zawiera więcej wibracji nieharmonijnych układów liczb, lub ma wiele liczb karmicznych, to budowane jest bardziej cierpiące ciało - człowiek ma tendencję do negatywnego myślenia, odpowiadania na doświadczenia i odwrotnie. Cierpienie ma pozytywny aspekt w rozwoju człowieka, ponieważ zmusza do aktywnego poszukiwania wyjścia z sytuacji nieharmonijnej, tym samym do poszerzenia świadomości. To natomiast naprowadza go na właściwy system wartości.

Cierpienie nie jest jednak koniecznym warunkiem rozwoju. Znajomość zasad uniwersalnych (wiedzy duchowej, w tym właściwie zrozumiana numerologia), prowadzi do powtórnego, tym razem świadomego utożsamiania się z Duchem - prawdziwą, wieczną naturą człowieka. Dzięki właściwej tożsamości zachodzi w człowieku przemiana, zaczyna on dostrzegać prawdę w każdym doświadczeniu i odpowiadać na sytuacje życiowe w sposób harmonijny afirmujący życie, wykorzystując wolną wolę. Eliminuje tym samym przymusowe i negatywne reagowanie.


Numerologia ułatwia więc człowiekowi rozpoznanie, co jego wewnętrzna, nieograniczona natura chce przejawić w świecie, poprzez ograniczone narzędzia (jakimi są ciała: fizyczne, emocjonalne i mentalne).


Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie jest ogólne znaczenia liczb i ich wibracji to wybierz w menu "Znaczenie liczb", a jeśli chcesz poznać Twoje wibracje i układ liczb to wybierz "Portret numerologiczny" lub inną opcję, którą jesteś aktualnie najbardziej zainteresowany.Każdemu wysyłamy pigułkę miłości uzdrawiającej na drodze wibracji indywidualnych i życzymy wszystkiego dobrego !!!